fbpx

În zona de sud a Transilvaniei, în podișul Hârtibaciului, trăiesc 43.000 de oameni în zone rurale sau semi­urbane și se confruntă cu un declin social, cultural și economic. Prăbușirea vechiului sistem agricol, modificarea componenței demografice și lipsa conștiinței în ceea ce privește valoarea produselor locale sau a patrimoniului cultural și istoric a avut un efect nedorit asupra mecanismelor dezvoltării durabile. Mulți dintre locuitorii regiunii au migrat spre zonele urbane din România sau au găsit locuri de muncă mai bine plătite în străinătate, fie sezonier, fie cu caracter permanent.

Regiunea are nevoie urgentă de revitalizare economică și încurajarea diverselor inițiative locale. Proiectul „SOLID.E.D. ­ Solidaritate pentru dezvoltare economica in Valea Hârtibaciului“ are ca scop să ajute populația locală, țărani de semi ­ subzistență, întreprinzători mici sau grupurile vulnerabile să valorifice resursele culturale și naturale în cadrul comunităților lor. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la necesitatea de a sprijini economia locală tradițională este o modalitate de a asigura diversificarea atât de necesară a surselor de venit. În acest context, scopul prezentului proiect este de a revitaliza economia rurală locală a Văii Hârtibaciului prin activităţi şi meşteşuguri tradiţionale. Activitatile sunt co­finanţate printr­un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

 

>>> Download „Studiu de branding și strategie de comunicare pentru produsele locale din Valea Hârtibaciului”