fbpx

Hosman, 11 martie 2015 – Asociația HOSMAN DURABIL anunță începutul derulării proiectului „Solidaritate pentru dezvoltare economică in Valea Hârtibaciului”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Implementarea proiectului a început cu data de 1 martie 2015 și are o durată de 24 luni. Proiectul este conceput pe baza parteneriatului dintre Asociaţia Hosman Durabil şi organizaţia elveţiană Pro Longo maï.  Valoarea totală a finanţării solicitate este de 230,113.78 CHF.

Valea Hârtibaciului, zona în care activează asociația HOSMAN DURABIL, necesită o revitalizare urgentă a vieţii economice prin iniţiative diverse. Proiectul nostru urmăreşte să ajute localnicii regiunii – fermieri de semi-subzistenţă, mici antreprenori, grupuri vulnerabile sau dezavantajate – să îşi valorifice resursele naturale şi culturale disponibile în comunităţile din care fac parte. Ridicarea nivelului de conştientizare privind necesitatea dezvoltării economiei locale şi tradiţionale, adaptate la cerinţele recente de dezvoltare ale pieţelor regionale, reprezintă una din metodele capabile să asigure mult dorită diversificare a surselor de venit.

În acest context, scopul prezentului proiect este de a revitaliza economia rurală locală a Văii Hârtibaciului prin activităţi şi meşteşuguri tradiţionale. Trei obiective specifice sunt propuse pentru atingerea acestui scop: 1) Eficientizarea şi extinderea activităţii economice a 166 de producători de alimente şi meşteşuguri tradiţionale; 2) Întărirea capacităţii organizaţionale a asociaţiei Hosman Durabil în parteneriat cu Pro Longo maï în vederea asigurării dezvoltării ulterioare a regiunii; 3) Promovarea proiectului şi a bunurilor realizate de producătorii locali.

Printre activitatile proiectului se numară realizarea unui studiu de ameliorare a calităţii produselor şi de îmbunătăţire a tehnicilor de marketing, crearea şi organizarea centrului de instruire şi evenimente culturale la șura culturală de la Moara Veche, organizarea a 22 de sesiuni de instruire în 7 şapte arii tematice selecţionate, organizarea a patru târguri de produse locale, și crearea mărcii “Made in Hârtibaciu”.

Pentru mai multe informații: Joachim Cotaru, tel.: +40-740-959.389, email: [email protected]