fbpx
Hartă interactivă cu gospodăriile care folosesc marca „Din Hârtibaciu, cu drag”

Hartă interactivă cu gospodăriile care folosesc marca „Din Hârtibaciu, cu drag”

Scopul brandului “Din Hârtibaciu, cu drag” este ca produsele din regiunea mai mare a sudului Transilvaniei să fie diferențiate cu ușurință, iar cele din Hârtibaciu, recunoscute de către consumatori.

Rutina de cumpărare se va modifica treptat pentru a include produse locale din Valea Hârtibaciului. Mai mult decât atât, tot ceea ce aduce un plus la orice valoare de brand ar trebui să fie valorificat de către toți locuitorii din regiune. Eforturile de promovare vor fi facilitate prin folosința comună a unui simbol ce sumarizează vasta poveste colectivă a fiecărui tip de produs.

Numai producătorii din regiune vor putea utiliza marca și o vor putea adăuga în mod gratuit la etichetele produselor lor, dar în conformitate cu promisiunea de a respecta regulile stabilite.

Beneficii și angajamentul de folosire a mărcii „Din Hârtibaciu, cu drag”

 1. Dreptul de folosire al mărci revine doar producătorilor mici și medii din zona Hârtibaciului și doar
  pentru produsele cultivate sau realizate în unitățile administrative afiliate Microregiunii Hârtibaciu și
  care geografic aparțin Podișului Hârtibaciului.
 2. Producătorii au dreptul de a folosi marca pe etichetele proprii ale produselor, în mediul online, pe
  materialele promoționale (tipărituri, sacoșe, șorțuri, tricouri, etc) cu condiția strictă de a respecta
  regulile din Manualul de identitate. Dobândirea mărcii este cu titlu gratuit.
 3. Producătorilor care nu respectă regulamentul de folosire al mărcii li se poate retrage pe o anumită
  perioadă determinată sau nedeterminată de timp, dreptul de utilizare.
 4. Marca este adresată voit micilor producători ce respectă rețetele tradiționale și care lucrează, în
  principal, cu materii prime din comunitățile lor. Marca nu este destinată marilor corporații sau
  producătorilor industriali, multinaționalelor și este exclusă pentru companii ce folosesc scheme de
  optimizare fiscală de tip offshore.
 5. Utilizarea mărcii aduce beneficii valoroase de imagine și se adresează unui public deja informat și
  convins de calitatea activităților și produselor din regiunea noastră.
 6. Folosirea mărcii nu ridică obligația producătorului de a obține avizele și de a parcurge demersurile
  impuse de legislația în vigoare pentru a obține dreptul de comercializare a produselor.
 7. Producătorul ce folosește marca se obligă să respecte prevederile impuse de legislația în vigoare,
  să respecte munca angajaților și colaboratorilor săi, iar prin activitatea sa să nu creeze prejudicii
  mediului înconjurător.
 8. Producătorul nu adoptă practici discriminatorii de nici un fel nici față de angajați, nici față de clienți
  sau publicul larg pe considerente de gen, rasă, etnie, dizabilitate, religie sau orientare sexuală.
 9. Producătorul își dă tot interesul pentru crearea de produse de calitate, apreciate de consumatori.
 10. Deciziile de atribuire sau retragere a mărcii se iau în consiliul prezidat de un reprezentant al
  Asociației Hosman Durabil prin votul a minim jumătate din membrii prezenți. Consiliul are obligația
  de a stabili modul de reunire a membrilor săi.
 11. Producătorul se obligă să nu prejudicieze în nici un fel imaginea mărcii și a celorlalți producători
  afiliați.

Acest sistem de branding va lucra de asemenea, pe termen lung, ca o rețea și o platformă pentru a aborda problemele comune ale producătorilor. Pentru ca meșterii locali și producătorii să obțină dreptul de a utiliza marca, vor trebui să își ia angajamentul de a respecta documentul cu linii directoare și manualul de identitate.

 

Presa:

 

Aplicații pentru telefoane:

 

Marca a fost dezvoltată în cadrul implementării proiectului „Solidaritate pentru dezvoltare economică în Valea Hârtibaciului – SOLID. E. D.”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă (mai multe detalii aici).