fbpx

Aici este disponibil raportul final al proiectului în format PDF.

 

Parteneri în acest proiect sunt Hosman Durabil, comuna Nocrich, universitatea Lucian Blaga Sibiu și KNOTEN WEIMAR, Germania. Începutul proiectului: Juli 2008, durată: 24 luni (prelungit pâna iunie 2011).

Fofeldea este o localitate situată în România, în Transilvania, la aproximativ 25 km nord-est de Sibiu, în Valea Hârtibaciului. În momentul actual, satul Fofeldea are cca. 200 locuitori. Structura habitatului are caracteristici rurale puternice.

 

1.1 Situaţia privind gospodărirea apei

În localitate nu există un sistem centralizat de furnizare a apei potabile şi de tratare a apelor reziduale. Se practică evacuarea apelor reziduale prin intermediul tradiţionalelor canale deschise (şanţuri).

Gospodăriile îşi procură apa potabilă de la fântânile proprii, şi de la câteva puncte de alimentare publice.

Apa uzată menajeră se infiltrează netratată în sol, sau deversează, prin intermediul şanţurilor menţionate, în cursurile de apă naturale.

Toaletele existente în localitate sunt aproape exclusiv toalete uscate clasice (latrine). Acestea sunt construite deasupra unor fose neizolate, dejecţiile ajungând astfel direct în apa freatică.

Dejecţiile rezultate din creşterea animalelor în gospodăriile individuale (dejecţiile lichide, mustul de gunoi) se infiltrează în sol şi contribuie de asemenea în mod substanţial la poluarea accentuată a pânzei freatice.

În vederea implementării eficiente, proiectul integral trebuie împărţit în două proiecte parţiale:

  • un proiect preliminar, care cuprinde o pregătire amplă a proiectului principal şi realizarea unor amenajări-model la nivel redus (de gospodărie)
  • proiectul principal, realizarea obiectivelor la nivel de localitate.

1.2 Aria tematică şi obiective: Toalete uscate non-mix şi tratarea apei gri

Împlementând un concept sanitar durabil cu valoare de model, poluarea apelor naturale se exclude, şi în a-celaşi timp se îmbunătăţeşte situaţia sanitară actuală pe termen lung.

Ideea de bază a acestui concept sanitar este colectarea, tratarea şi valorificarea separată a fluxurilor de dejec-ţii şi respectiv de ape uzate, având ca scop valorificarea lor completă şi reintegrarea în circuitul natural. Ace-asta înseamnă renunţarea la abordarea tradiţională, care se concentrează exclusiv pe înlăturarea materiilor reziduale, mizându-se prioritar pe valorificarea acestora, conform principiului „ecosan – ecological sanitation; clo-sing the loop in wastewater management and sanitation“ (igienizare ecologică; închiderea circuitului în gospodărirea şi igienizarea apelor reziduale).

În Germania, această abordare a fost consacrată, sub denumirea „NASS“, la sfârşitul anului 2008. „Asocia-ţia Federală pentru gospodărirea apelor, ape reziduale şi deşeuri“ (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. – DWA) a publicat, în decembrie 2008, o documentaţie amplă referitoare la acest subiect.

Proiectul de faţă ilustrează, pentru prima dată, fezabilitatea unui astfel de concept pentru o localitate de mă-rimea satului Fofeldea, şi demonstrează şansele de viitor ale acestei filozofii sanitare novatoare. Principiul este aplicabil în zonele rurale nu doar ale României, ci în majoritatea regiunilor de acest tip din întreaga lume .

 

Toalete uscate non-mix

Proiectul prevede instalarea toaletelor uscate moderne, nepoluante olfactiv, fără aport de substanţe chimice sau apă şi fără rezultarea apelor uzate, cu colectare separată a urinei respectiv a fecalelor, în vederea unei depozitări şi apoi utilizări ulterioare separate.
Urina, împreună cu mustul de gunoi, se colectează în fose fără scurgere (rezervoare de îngrăşământ) în fie-care gospodărie în parte. Se utilizează ca şi fertilizator pe suprafeţele agricole, substanţele nutritive reinte-grându-se în circuit.

Materiile fecale se compostează, produsul final fiind un îngrăşământ organic valorificabil în agricultură.

 

Tratarea apei gri

Apa gri se epurează necentralizat, în fiecare gospodărie în parte, rezultând apă epurată calitativ superioară. Apoi, prin canalele deschise existente, apa gri epurată se poate scurge, infiltra în sol, deversa în unul din cur-surile naturale de apă sau valorifica pentru irigaţie. Principiul nu necesită realizarea unui sistem de canalizare.