fbpx

swissro-horizontal-rgb

Strategia proiectului
Podişul Hârtibaciu este situat în partea sudică a Transilvaniei, regiune în care trăiesc peste 43.000 locuitori într-o zonă atât rurală cât şi semi-urbană. Întregul ţinut se confruntă cu un accentuat declin economic, social şi cultural. Colapsul vechiului sistem agricol, schimbarea structurii demografice şi lipsa conştientizării valorii produselor locale sau a patrimoniului cultural şi istoric au avut un efect nedorit asupra mecanismelor de dezvoltare durabilă. Numeroşi locuitori ai regiunii au migrat către zonele urbane ale României sau au găsit, temporar sau permanent, oportunităţi de lucru în condiţii de remunerare mai bună în străinătate.

Întreaga regiune necesită o revitalizare urgentă a vieţii economice prin iniţiative diverse. Acest proiect urmăreşte să ajute localnicii regiunii – fermieri de semi-subzistenţă, mici antreprenori, grupuri vulnerabile sau dezavantajate – să îşi valorifice resursele naturale şi culturale disponibile în comunităţile din care fac parte. Ridicarea nivelului de conştientizare privind necesitatea dezvoltării economiei locale şi tradiţionale, adaptate la cerinţele recente de dezvoltare ale pieţelor regionale, reprezintă una din metodele capabile să asigure mult dorita diversificare a surselor de venit.

Scopul și obiective proiectului

În acest context, scopul prezentului proiect este de a revitaliza economia rurală locală a Văii Hârtibaciului prin activităţi şi meşteşuguri tradiţionale.

Trei obiective specifice sunt propuse pentru atingerea acestui scop:

 1. Eficientizarea şi extinderea activităţii economice a 166 de producători de alimente şi meşteşuguri tradiţionale;
 2. Întărirea capacităţii organizaţionale a asociaţiei Hosman Durabil în parteneriat cu Pro Longo maï în vederea asigurării dezvoltării ulterioare a regiunii;
 3. Promovarea proiectului şi a bunurilor realizate de producătorii locali.

Activităţile aferente primului obiectiv sunt:

 • realizarea unui studiu de ameliorare a calităţii produselor şi de îmbunătăţire a tehnicilor de marketing imprimat în 190 de copii,
 • crearea şi organizarea centrului de instruire şi evenimente culturale prin extinderea cu 110 metri pătraţi a Şurii Culturale de la Moara Veche din Hosman,
 • organizarea a 22 de sesiuni de instruire în cele 7 şapte arii tematice selecţionate.

Pentru al doilea obiectiv au fost concepute următoarele activităţi:

 • o întâlnire dintre parteneri ce marchează începutul proiectului,
 • elaborarea unei strategii organizaţionale pentru Hosman Durabil,
 • un training pe tematica atragerii de fonduri şi schimburi bilaterale pentru consolidarea cooperării.

Al treilea obiectiv este reprezentat prin trei activităţi:

 • organizarea a patru târguri de produse locale,
 • crearea mărcii “Made in Hârtibaciu”,
 • realizarea unei ample campanii de promovare vizibile în rândul a 100.000 de locuitori ai mediului urban învecinat, din regiunea sudică a Transilvaniei.

Din punct de vedere a strategiei abordate, pentru atingerea scopului dorit au fost identificate activităţi ce vor duce la crearea unui cadru complex de valorificare a resurselor naturale şi culturale din Podişul Hârtibaciului. În acest sens, proiectul este conceput pe baza parteneriatului dintre Asociaţia Hosman Durabil şi organizaţia elveţiană Pro Longo maï. Colaborările susţinute dintre cele două organizaţii vor ajuta la transferul de cunoştinţe dobândite în timp de Pro Longo maï în ceea ce priveşte revitalizarea zonelor ce în trecut au fost greu încercate din punct de vedere economic. Practic, prin realizarea celor trei etape successive (obiectivele) ale proiectului vor fi create premisele reanimării vieţii economice a regiunii.

Calendarul de activități*

Activitate Anul 1 Anul 2 Anul 3
martie – mai 2015 iunie – august 2015 septembrie – noiembrie 2015 decembrie 2015 – februarie 2016 martie – mai 2016 iunie – august 2016 septembrie – noiembrie 2016 decembrie 2016 – februarie 2017 martie – mai 2017
1. Studiu de ameliorare a calităţii produselor şi de îmbunătăţire a tehnicilor de marketing
2. Crearea şi organizarea centrului de instruire şi evenimente culturale
3. Organizarea a 22 de sesiuni de instruire în 7 şapte arii tematice
4. Întâlnire dintre parteneri ce marchează începutul proiectului
5. Strategia organizaţională
6. Training pe tematica atragerii de fonduri
7. Schimburi bilaterale pentru consolidarea cooperării
8. Organizarea târgurilor de produse locale
9. Crearea mărcii “Made in Hârtibaciu”
10. Campania de promovare

* Actualizat în data de 10 aprilie 2017

Proiectul „Solidarity for economic development in the Hârtibaciu Valley (SOLID.E.D.)” este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă. Valoarea totală a finanţării solicitate de Elveția este de 230.113,78 CHF, iar valoarea co-finanțării asigurate de Hosman Durabil și de organizația parteneră Pro Longo maï este de 25.620,00 CHF.

Pentru informații oficiale vă rugăm vizitați www.swiss-contribution.ro și www.swiss-contribution.admin.ch/romania.

 

Comunicate de presa:

 

Disclaimer: Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Asociația Hosman Durabil.