Domokos Boldizsár este multi-meșteșugarul al echipei morii. El are grija de moara, de forjă și este, de asemenea, familiarizat cu  prelucrarea lemnului.

Domokos vorbește maghiară, română și germană.